ประธาน BGC ปกป้องแคมเปญการพนันที่ปลอดภัยขึ้นท่ามกลาง