ตำรวจฮ่องกง จับกุม 347 คนในระหว่างปฏิบัติการสามวัน